Kategorie
uwrażliwienie

marzenia

Pamiętacie, kiedy byliście małymi dziećmi i wie­rzy­liście w Bajki, marzyliście o tym,

jakie będzie wasze życie? Biała su­kien­ka, książę z baj­ki, który za­niesie was do zam­ku

na wzgórzu. Leżeliście w no­cy w łóżku, za­myka­liście oczy i całko­wicie, niezap­rzeczal­nie

w to wie­rzy­liście. Święty Mi­kołaj, Zębo­wa Wróżka, książę z baj­ki – by­li na wy­ciągnięcie

ręki. Os­ta­tecznie do­ras­ta­cie. Pew­ne­go dnia ot­wiera­cie oczy, a baj­ki zni­kają.

Większość ludzi za­mienia je na rzeczy i ludzi, którym mogą ufać, ale rzecz w tym,

że trud­no całko­wicie zre­zyg­no­wać z ba­jek, bo pra­wie każdy na­dal cho­wa w so­bie is­

kierkę nadziei, że które­goś dnia ot­worzy oczy i to wszys­tko sta­nie się prawdą. […] Pod

ko­niec dnia, wiara to za­baw­na rzecz. Po­jawia się, kiedy tak nap­rawdę te­go nie ocze­

kujesz. To tak, jak­byś pew­ne­go dnia od­krył, że baśń może się nieco różnić od twoich

wyob­rażeń. Za­mek, cóż, może nie być zam­kiem. I nie jest ważne „długo i szczęśli­wie”,

ale „szczęśli­wie” te­raz. Raz na ja­kiś czas, człowiek cię zas­koczy, i raz na ja­kiś czas

człowiek może na­wet zaprzeć ci dech w piersiach. Marzenia z dzieciństwa wcale nie są

oderwane od rzeczPa­mięta­cie, kiedy by­liście małymi dziećmi i wie­rzy­liście w baj­ki,

marzy­liście o tym, ja­kie będzie wasze życie? Biała su­kien­ka, książę z baj­ki, który za­niesie

was do zam­ku na wzgórzu. Leżeliście w no­cy w łóżku, za­myka­liście oczy i całko­wicie,

niezap­rzeczal­nie w to wie­rzy­liście. Święty Mi­kołaj, Zębo­wa Wróżka, książę z baj­ki – by­li

na wy­ciągnięcie ręki. Os­ta­tecznie do­ras­ta­cie. Pew­ne­go dnia ot­wiera­cie oczy, a baj­ki zni­

kają. Większość ludzi za­mienia je na rzeczy i ludzi, którym mogą ufać, ale rzecz w tym,

że trud­no całko­wicie zre­zyg­no­wać z ba­jek, bo pra­wie każdy na­dal cho­wa w so­bie

iskierkę nadziei, że które­goś dnia ot­worzy oczy i to wszys­tko sta­nie się prawdą. […] Pod

ko­niec dnia, wiara to za­baw­na rzecz. Po­jawia się, kiedy tak nap­rawdę te­go nie 

ocze­kujesz. To tak, jakbyś pew­ne­go dnia od­krył, że baśń może się nieco różnić

od twoich wyob­rażeń. Za­mek, cóż, może nie być zam­kiem. I nie jest ważne „długo

i szczęśli­wie”, ale „szczęśli­wie” te­raz. Raz na ja­kiś czas, człowiek cię zas­koczy, i raz na

 ja­kiś czas człowiek może na­wet zap­rzeć ci dech w pier­siach.ywistości. ( zaczerpnięte ze strony www.cytaty.info/temat/marzenia.htm

One są wtedy tu i

teraz. Będąc małą dziewczynką marzy sie o księżniczkach i książętach, marzy się o

nowych samochodzikach i kolejkach. W miarę upływu czasu rzeczywistość okazuje się

zbyt przyziemna by wciąż marzyć i stajemy sie realistami. Gdzieś gubimy tę dziecięcą

fantazję, spontaniczność i wiarę w wróżkę. Nie tracimy natomiast pomysłowości i

chwili zapomnienia. Gdy leżymy wieczorem tworzymy obrazy naszych marzeń. Dajmy

się temu ponieść. Niech świadomość uśnie a to co w nas głęboko tkwi da swój znak ,

przemówi językiem. Tylko w ten sposób możesz poczuć się wolny i spokojny. Tylko

wtedy zrozumiesz siebie i to czego pragniesz. Każdy marzy i każdy ma do tego pełne

prawo. Każdy ma prawo swoje marzenia urzeczywistniać cieszyć się z ich spełnienia i

tworzyć nowe po to by być szczęśliwym. W bajce zwanym życiem. 

http://www.youtube.com/watch?v=vPqnGkxUDLo

http://www.youtube.com/watch?v=0lzmvclC4nE

http://www.youtube.com/watch?v=UK7s7e69q5E

KONCENTRUJ SWÓJ UMYSŁ NA

TYM CO WAŻNE

NIC NIE JEST NA TYLE NIE

MOŻLIWE BY STAŁO SIĘ

MOŻLIWE. 

LEPIEJ ŻAŁOWAĆ TO CO SIĘ ZROBIŁO NIŻ

TEGO CO SIĘ NIE UCZYNIŁO. MARZENIA

WTEDY MAJA CEL GDY ICH NADZIEJA JEST

MOTYWACJĄ A NIE WYMÓWKA ICH NIE

SPEŁNIENIA. 

Autor: Judyta Oryńska

Absolwentka studiów pedagogicznych. Zawodowo doradca zawodowy, rekruter coach. Wieloletnia wolontariuszka m.in na rzecz osób wykluczonych społecznie, zaburzonych psychicznie, niepełnosprawnych, uzależnionych, więźniów. Obecnie działa na rzecz porzuconych zwierząt i wspierania osób z krajów dotkniętych wojną. Z zamiłowania miłośniczka przyrody, pasjonatka gotowania i opiekunka psów.
W wolnym czasie zajmująca się działalnością charytatywną, hand made, pisaniem książki i spędzaniem czasu z bliskimi.