Kategorie
uczucia

miłość sercem malowana

 

 

I hymnem miłości podążać jak świecy blaskiem w

mroku nocy

Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, 

a miłości bym nie miał, 

stałbym się jak miedź brzęcząca 

albo cymbał brzmiący. 

 

Gdybym też miał dar prorokowania 

i znał wszystkie tajemnice, 

i posiadał wszelką wiedzę, 

i wszelką [możliwą] wiarę, tak iżbym góry

przenosił. 

a miłości bym nie miał, 

byłbym niczym. 

 

 I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność

moją, 

a ciało wystawił na spalenie, 

lecz miłości bym nie miał, 

nic bym nie zyskał. 

 

 Miłość cierpliwa jest, 

łaskawa jest. 

Miłość nie zazdrości, 

nie szuka poklasku, 

nie unosi się pychą; 

 

Nie dopuszcza się bezwstydu, 

Nie szuka swego, 

Nie unosi się gniewem, 

Nie pamięta złego;  nie cieszy się z

niesprawiedliwości, 

lecz współweseli się z prawdą.

 

Wszystko znosi, 

wszystkiemu wierzy,

we wszystkim pokłada nadzieję, 

wszystko przetrzyma. 

 

 Miłość nigdy nie ustaje, 

[nie jest] jak proroctwa, które się skończą, 

albo jak dar języków, który zniknie, 

lub jak wiedza, której zabraknie. 

 

 Po części bowiem tylko poznajemy, 

po części prorokujemy. 

 

 Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe, 

zniknie to, co jest tylko częściowe. 

 

 Gdy byłem dzieckiem, 

mówiłem jak dziecko, 

czułem jak dziecko, 

myślałem jak dziecko. 

Kiedy zaś stałem się mężem, 

wyzbyłem się tego, co dziecięce.

 

Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno; 

wtedy zaś [zobaczymy] twarzą w twarz: 

Teraz poznaję po części, 

wtedy zaś poznam tak, jak i zostałem poznany. 

 

Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość – te trzy: 

z nich zaś największa jest miłość.

 

I polecam film o miłości dojrzewającej, do niczego

się nie spieszającej. Miłość która przychodzi

zostawiając w sercu płonące góry. Jak ktoś mi

kiedyś powiedział” Gdzie dom Twój, tam serce

Twoje” 

http://www.youtube.com/watch?v=72qtO8NSUXw

Najpiękniejszym wyznaniem są słowa w czynach. Są

obietnice w działaniu. To list napisany odręcznie , to kwiat

wyhodowany w ogródku, to jajecznica zrobiona ze

szczypiorkiem. To wszystko to co zrobione, czynione,

działanie zgodnie z tym co czuje serce. Nic na przymus ,. nic

na siłę , nic na pokaz.

To Ty decydujesz czy pozwolisz sercu bić. To Ty

nadajesz rytm. Ty serce napełniasz miłością lub

pozostawiasz je pustym dzbanem …

Autor: Judyta Oryńska

Absolwentka studiów pedagogicznych. Zawodowo doradca zawodowy, rekruter coach. Wieloletnia wolontariuszka m.in na rzecz osób wykluczonych społecznie, zaburzonych psychicznie, niepełnosprawnych, uzależnionych, więźniów. Obecnie działa na rzecz porzuconych zwierząt i wspierania osób z krajów dotkniętych wojną. Z zamiłowania miłośniczka przyrody, pasjonatka gotowania i opiekunka psów.
W wolnym czasie zajmująca się działalnością charytatywną, hand made, pisaniem książki i spędzaniem czasu z bliskimi.