Kategorie
Nadzieja odpowiedzialne życie przemyślenia Słowa niosące Wiarę

urzeczywistnienie marzeń

Każdy jest oryginalny i niespotykanie kreatywny na swój                        własny indywidualny

sposób. Każda z osób chodząca po świecie ma w sobie                              potencjał który może zmienić świat.

Człowiek może być tym w kogo uwierzy że jest.  Nie

chodzi tu o rozdwojenie osobowości i udawanie kogoś,

lecz bycie tą osobą, która w Tobie drzemie i której

pozwolisz wypłynąć na powierzchnię. Żyć i czynić tak by

być spełnionym i nie krzywdzić nikogo . Phil Bosman

pisał : Nie ma zbyt wiele cza­su, by by szczęśli­wym.

Dni prze­mijają szyb­ko. Życie jest krótkie. W księdze

naszej przyszłości wpi­suje­my marze­nia, a ja­kaś

niewidzial­na ręka nam je przek­reśla. Nie ma­my wte­dy

żad­ne­go wy­boru. Jeżeli nie jes­teśmy szczęśli­wi dziś,

jak pot­ra­fimy być ni­mi jutro?

Wy­korzys­taj ten dzień dzi­siej­szy. Obiema ręko­ma

obej­mij go. Przyj­mij ochoczo, co niesie ze sobą:

światło, po­wiet­rze i życie,

je­go uśmiech, płacz, i cały cud tego dnia.

Wyjdź mu na przeciw.”

http://www.youtube.com/watch?v=jEGy_Zwejuk

Paulo Coelho powiedział: „Ser­ce oba­wia się cier­pień ..

Po­ wiedz mu, że strach przed cier­pieniem jest straszniej­

szy niż sa­mo cier­pienie. I że żad­ne ser­ce nie cier­piało nig­

dy, gdy sięgało po swo­je marzenia… 

 

                  Możesz tworzyć swoją wizję przyszłości i  

                  swojego życia.

                 Twoje marzenia możesz urzeczywistnić i

                 urealnić. Zacznij działać. Uwierz w siebie i

                 swoje marzenia.

 

Autor: Judyta Oryńska

Absolwentka studiów pedagogicznych. Zawodowo doradca zawodowy, rekruter coach. Wieloletnia wolontariuszka m.in na rzecz osób wykluczonych społecznie, zaburzonych psychicznie, niepełnosprawnych, uzależnionych, więźniów. Obecnie działa na rzecz porzuconych zwierząt i wspierania osób z krajów dotkniętych wojną. Z zamiłowania miłośniczka przyrody, pasjonatka gotowania i opiekunka psów.
W wolnym czasie zajmująca się działalnością charytatywną, hand made, pisaniem książki i spędzaniem czasu z bliskimi.