Kategorie
emocje Nadzieja odpowiedzialne życie Słowa niosące Wiarę

Ważna postać w dziejach XX i XXI wieku

Dziś o 21.37 minie 8 lat od śmierci

Papieża Polaka Jana Pawła II Karola

Wojtyły. Te 8 lat minęły szybko, i

czasem się wydaje, jak by to było

niedawno. Lecz mimo upływu lat , dla

wielu wierzących katolików,

niewierzących ateistów czy dla każdego

innego wyznania jest wciąż żywy , żywy

w naszych sercach, pamięci. Jego nauki,

słowa, wciąż dają dźwięk mimo ciszy

Jego głosu. Dziś dlatego w Hołdzie jego

Życiu, Miłości którą nas kochał i Sercu

jakie dawał drugiemu człowiekowi parę

słów o Nim, dla Niego, dla Was. 

„Wierzę, że im bar­dziej się kocha, tym więcej się

czy­ni, gdyż miłości, która nie jest niczym więcej

niż uczu­ciem, nie mógłbym na­wet naz­wać

miłością. ”

„Człowiek jest wiel­ki nie przez to, co po­siada, lecz

przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez

to, czym dzieli się z innymi. ”

„Niech nasza dro­ga będzie wspólna. Niech nasza

mod­litwa będzie po­kor­na. Niech nasza miłość

będzie potężna. Niech nasza nadzieja będzie

większa od wszys­tkiego, co się tej nadziei może

sprzeciwiać. „

„Miłość mi wszys­tko wyjaśniła,

Miłość wszys­tko roz­wiązała –

dla­tego uwiel­biam tę Miłość,

gdziekol­wiek by przebywała… „

Wczo­raj do ciebie nie na­leży. Jut­ro niepew­ne…

Tyl­ko dziś jest twoje. ”

 „Wiara i ro­zum są jak dwa skrzydła, na których

duch ludzki uno­si się ku kon­tem­plac­ji prawdy”

http://www.youtube.com/watch?v=HBFdSMPHZnw

Autor: Judyta Oryńska

Absolwentka studiów pedagogicznych. Zawodowo doradca zawodowy, rekruter coach. Wieloletnia wolontariuszka m.in na rzecz osób wykluczonych społecznie, zaburzonych psychicznie, niepełnosprawnych, uzależnionych, więźniów. Obecnie działa na rzecz porzuconych zwierząt i wspierania osób z krajów dotkniętych wojną. Z zamiłowania miłośniczka przyrody, pasjonatka gotowania i opiekunka psów.
W wolnym czasie zajmująca się działalnością charytatywną, hand made, pisaniem książki i spędzaniem czasu z bliskimi.